úvod » kdo jsme » manažer pro vztahy EU

petra janošková

Petra Janošková je společníkem a jednatelkou společností HAL9000 s.r.o. a HAL9000 sprl. Partnerem HAL9000 Limited je od roku 2005. Pochází ze Zlína, promovala z mezinárodní politiky a diplomacie na VŠE v Praze, s vedlejším zaměřením na žurnalistiku. Studia ukončila diplomovou prací, která podala do té doby ojedinělou komparativní analýzu jednotlivých modelů regionálních zastoupení při Evropské unii. Dále se specializovala na management projektového cyklu v Evropské komisi, marketingové strategie a územní branding, veřejné financování a administraci projektů ze strukturálních fondů. V rámci Předsednictví ČR při EU působila jako hlavní koordinátor kulturní akce „Dvacítky“, která zapojila všech 14 krajů České republiky a přinesla úspěch mladým českým umělcům. Práci ve vztahu k evropským institucím a partnerům vykonává od roku 2005. Její práce v Bruselu spočívá ve vztazích s institucemi Evropské unie, českými a evropskými partnery, stálými zastoupeními při EU a dalšími subjekty, které mají přímou vazbu na regionální politiku a zastupování regionů v Evropě. Zodpovídá za organizaci propagačních akcí v Bruselu a má na starosti veškeré informační a komunikační kanály.

 

Curriculum Vitae

 

 

Kontakt:

 

Boulevard de la Cambre, 46 
1000 Brusel, Belgie
Tel. 0032 2 641 17 60 (61-68)
Fax 0032 2 641 17 69

 

Přímá linka: 63
pjanoskova@hal9000ltd.eu

2011 blog