úvod » multimediální prostor

multimediální prostor

Jedním z poslání HAL9000 Limited spočívá v šíření znalostí. Za tímto účelem připravujeme technické zprávy, manuály, multimediální prostředky, projevy a konferenční jednání. V rámci naší virtuální knihovny můžete najít výběr z našich publikací, zdarma k nahlédnutí či stažení. Dokumenty připravujeme ve čtyřech jazycích - angličtině, francouzštině, italštině nebo češtině.