úvod » služby » iris

iris

institucionální vztahy
s mezinárodními aktéry

 

HAL9000 Limited vede své klienty rozhodovacím procesem hlavních mezinárodních institucí, poskytuje aktualizované informace pro zainteresované manažery, definuje a podporuje realizaci profesionálních kampaní lobbingu pro jejich iniciativy.

 

Balíček "Institucionální vztahy" zahrnuje:

  • institucionální zastoupení
  • profesionální lobbying
  • mezinárodní propagaci
  • informační a komunikační služby

Pracovníci společnosti jsou akreditováni u hlavních evropských institucí, mezi nimiž Evropská komise, Evropský parlament, poradních orgánů jako je Výbor regionů EU a partnerských seskupení sítí EU. Máme přímou zkušenost s rozvojovými bankami a Světovou bankou, jsme známí, uznávaní a vyhledávaní pro naše schopnosti, profesionalitu a efektivnost.