úvod » služby » pro|fi

pro|fi

financování projektů

 

Pomáháme našim klientům ve formulaci a realizaci investičních plánů. Nabízíme spojení poradenství uzpůsobené potřebám zákazníka a provozních řešení ve spolupráci s nejspolehlivějšími a mezinárodně uznávanými finančními zprostředkovateli.

 

Poskytované služby v rámci financování projektů zahrnují asistenci v těchto oblastech:

  • veřejné granty
  • ekvitní operace
  • soukromé půjčky
  • příprava tendrů
  • podání nabídky a koncese

Nabízené služby zahrnují studie proveditelnosti, rozbor nákladů, analýzu nejvýhodnějšího koeficientu při srovnání nákladů a výnosů, dále přezkoumání požadavků způsobilosti, podmínek žádosti o grant, podkladových dokumentů pro žádost o grant, administrativních záležitostí, vyjednávání smluv, náklady na monitorování a kontrolu.